ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ส่ง สงป.)

รายงานผล (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

Continue readingผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ส่ง สงป.)

Risk Management

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
Continue reading “Risk Management”