**ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถดูข้อมูลในหน้านี้ได้**

Form การรายงานผล

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ


 ปีงบประมาณ 2567 (รายงานผลในระบบเท่านั้น ไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำอธิบายและรายละเอียด

คำอธิบายและรายละเอียดข้อมูลในการรายงานผลโครงการผ่านระบบ Google Forms.pdf

คำอธิบายและรายละเอียดข้อมูลในการรายงานผลโครงการผ่านระบบ eMENSCR.pdf

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ส่ง สงป.)

รายงานผล (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

Continue readingผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ส่ง สงป.)

Risk Management

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
Continue reading “Risk Management”

**ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถดูข้อมูลในหน้านี้ได้**