ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ส่ง สงป.)

รายงานผล (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4
แผนบูรณาการฯท่องเที่ยว
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
แผนบูรณาการฯท่องเที่ยว
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2
แผนบูรณาการฯท่องเที่ยว
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
แผนบูรณาการฯท่องเที่ยว
แผนบูรณาการการวิจัย
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ