เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 2567

ค่าไฟ

ค่าน้ำ

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2566

ค่าไฟ

ค่าน้ำ