ติดต่อเรา

ที่อยู่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตึก 36 ชั้น 4 เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120

Tel. 02 287 9626, 02 287 9600 ต่อ 2149

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

หากท่านมีข้อคำถามกรุณาคลิกที่นี่

ตอบข้อสงสัย (Q&A)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ